Vi gør snak til handling

Lad os hjælpe din virksomhed med at leve op til GDPR

Hvad er GDPR?

GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation, som er den formelle engelske betegnelse for persondataforordningen, der på dansk også går under den officielle betegnelse databeskyttelsesordningen. GDPR, General Data Protection Regulation, databeskyttelsesforordningen og persondataforordningen er altså synonyme betegnelser, der alle dækker over én og samme lovgivning.

Kort fortalt har GDPR til formål at styrke beskyttelsen af personoplysninger i EU. Persondataforordningen er dog en kompleks størrelse, og det er et omfattende arbejde at sætte sig ind i lovgivningen. ALSO’s forhandlere står klar til at rådgive dig og klæde dig på til at kunne igangsætte de processer, som loven foreskriver. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis spørgsmålet “hvad er GDPR” spøger i dit hoved. Vores forhandlere hjælper dig gerne med at blive klogere på lovgivningen.


GDPR og bøder – hvad er konsekvenserne af GDPR

GDPR gælder for alle, der foretager behandling af personoplysninger. Dermed kan såvel offentlige myndigheder som virksomheder og organisationer være omfattet af den nye lovgivning.

Men hvad er konsekvenserne af GDPR? Overordnet set medfører loven flere forpligtelser og større ansvar i forbindelse med behandling af personoplysninger. Det indebærer blandt andet et udvidet dokumentationskrav og krav om privacy by design og privacy by default, som handler om at opnå en positiv effekt af privatlivsbeskyttelse.

Persondataforordningen har dog også mere specifikke betydninger og ikke mindst økonomiske konsekvenser for virksomhedens enkelte afdelinger. Manglende evne til at leve op til GDPR kan nemlig medføre bøder. Virksomheden vil for eksempel kunne modtage en bøde på op til 4 % af omsætningen, hvis den ikke formår at blive klar til GDPR inden den 25. maj 2018, hvilket nok vil kunne vække bekymring på både direktionsgangen og i regnskabsafdelingen.

GDPR har dog også konsekvenser for HR-afdelingen – både administrative og praktiske. For eksempel må du ikke længere sende et CV via e-mail, når lovgivningen træder i kraft. Ikke mindst har persondataforordningen stor betydning for IT-afdelingen, hvor de ansatte har pligt til at lave konsekvensanalyser og indarbejde databeskyttelse i virksomhedens softwareløsninger. Desuden medfører GDPR skærpede krav til virksomhedens IT-systemer.


Bliv klar til GDPR i 2018

ALSO og vores samarbejdspartnere står klar til at besvare spørgsmål og til at rådgive din virksomhed om håndtering af persondata. Vi samarbejder med Microsoft og hjælper dig godt på vej til at imødekomme kravene i EU’s persondataforordning. Vores omfattende netværk af professionelle leverandører sikrer en relevant match med de rette forhandlere, og vi er gerne behjælpelige med at definere processer og retningslinjer.